BLOG BLOG

Monthly July 2017
Go – Değişkenler
package main

import "fmt"

func main() {

  var a string = "ali erbey"
  fmt.Println(a)

  var b, c int = 12, 23
  fmt.Println(b, c)
 
  var d = true
  fmt.Println(d)

  var e bool
  fmt.Println(e)

  var f int
  fmt.Println(f)

  k := "short"
  fmt.Println(k)
}
Go – Hello World

Bir programlama dili öğrenmeye karar verdiysek ve ilk adımı atmak istiyorsak, tabii ki yazılımın dünyasının klişeleşmiş bir başlangıç yöntemi olan hello world’ü ekranımıza yazdırmalıyız.

Neden böyle bir başlangıç yöntemi ?

Bu ilk aşamada programlama dilinin ekrana çıktı veren paketini ve başlangıç deyimlerini de öğrenmiş oluyoruz.