BLOG BLOG

Monthly July 2019
Useful Links for Machine Learning

I sometimes forget or lose the resources you have reached as a result of long studies. I’ll add the necessary links here and probably update them all the time.

Veri Artırma(data augmentation)

Bizim modelimizin iyi bir şekilde öğrenebilmesi için yeterli verimizin olması gerekmektedir. Yeteri kadar verimiz yoksa veri artırma yöntemlerine başvurabiliriz.