BLOG BLOG

Monthly March 2020
C Programlama Dili – Operatörler – Karşılaştırma

Program yazarken karar verme durumları ile çok sık karşılaşırız. Bu durumlarda değişkenleri veya verileri karşılaştırmak için aşağıdaki operatörleri kullanırız.

C Programlama Dili – Operatörler – Atama

Daha önce atama operatörü bölümünde değişkenlere değer atamasını gerçekleştiren = kavramından bahsedilmiştir. Bu bölümde diğer değinilecek diğer atama operatörlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

C Programlama Dili – Operatörler – Bir Artırma ve Azaltma

Aritmetik operatörlere ek olarak bir artırma ve azaltma operatörleri de C programlama dilinde kullanılmaktadır.

C Programlama Dili – scanf() Fonksiyonu

Klavyeden girilen değerleri değişkene atamak için kullanılan fonksiyondur. Kullanım şekli;

C Programlama Dili – Operatörler – Aritmetik

C programlama dilinde var olan aritmetik operatörler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

C Programlama Dili – Değişken Türü – double

Aynı float değişken türü gibi ondalık sayıları tutmak için kullanılır. Kapsamı float değişken türünden daha fazladır. 1.7 x 10-308  ile  1.7 x 10308 arasındaki sayılar için kullanılır. Çevrim belirteci float ile aynıdır ve %f ’dir. Kullanım şekli;

C Programlama Dili – Değişken Türü – integer

C programlama dilinde 2, 3, 5, -1, -7 gibi tamsayıları göstermek için kullanılmaktadır. int değişken türü 4 byte, 4×8 = 32 bitlik bir alan kaplar. Çevrim belirteci %d‘ dir. Kullanımı şekli;

C Programlama Dili – Değişken Türü – char

C programlama dilinde karakterleri göstermek için kullanılmaktadır. Bellekte 1 byte = 8 bitlik alan kaplar. Çevrim belirteci %c ’ dir. Değişken değeri tek tırnak içine yazılır. Kullanım şekli;

C Programlama Dili – Değişken Atama ve Yazdırma

C programlama dilinde değişkenlere değer atanabilmesi için = işareti atama operatörü olarak kullanılmaktadır. Değişkenlere değerlerini atamak için;

C Programlama Dili – Değişken Tanımlama

Programlar yazılırken işlemler genelde değişkenler üzerinden yapılmaktadır. Değişken; verileri tutan hafızadaki bir yeri işaret eden ifadelerdir.  Değişkenler aracılığı ile verilerin tutulmasını sağlanırken, programın ilerleyen aşamamalarında yapılacak olan değişiklikler kolayca yapılabilmektedir.

C Programlama Dili – Kaçış Karakterleri

Kaçış karakterleri çıktımızı formatlamıza yarayan karakterlerdir. Örnek olarak çift tırnağı alacak olursak; printf fonksiyonu içinde çift tırnak ile zaten çevrim belirtecinin olduğu bölümü yazmaktayız. tekrar çift tırnak sorun çıkartacak derleyici hata verecektir.

C Programlama Dili – printf() Fonksiyonu

Bir önceki bölümde ekrana Merhaba Dünya yazdırmak için printf fonksiyonunu görmüş olduk. Eğer birden fazla printf fonksiyonunu kullanırsak;