Batı ve Diğerleri

Farklı medeniyetlerin devletleri ve grupları arasındaki ilişkiler yakın olmayacak ve genellikle düşmancıl bir niteliğe bürünecektir.

İslam ile Ortodoks, Hindu, Afrikalı ve Batılı Hıristiyan komşuları arasında var olandır.

Geleceğin tehlikeli çatışmaları ise;
. Batı’nın kibri,
. İslam’ın hoşgörüsüzlüğü,
. Çinlilerin aşırı inatçılığı
arasında olacaktır.

Batı ile ilgili söylemlerinde Batı’nın farklı ülkelerde farklı çalışan mekanizmalara sahip olduğunu birinde insan hakları sayılan bir olgunun diğerinde kapitalist bir olgu olduğundan bahseder. Ve ülkelerin siyasi ve ekonomik politikalarını kendilerine benzetmeye çalışırlar. Bunun gerçekleşebilmesi için IMF ‘nin yardım adı altında kendi para politikasını dayatmasını örneklendirebiliriz.

Georgi Arbatov , “ demokratik olmayan dış ekonomik ve politik yönetim kuralları dayatarak ve ekonomik özgürlüğü engelleyerek diğer insanların parasını sömürmeyi seven yeni-Bolşevikler” demiştir IMF için.

Samuel P. Huntington Medeniyetler Çatışması kitabında Batı ve Diğerlerine bakış açısında hep din temelli ve kültürel yatkınlığa değinmekte.

Ve bu ayrımda Batı, İslam ve Çin olarak gruplara ayırmakta.

Türkiye’yi bölünmüş ülkeler kategorisine koyan Huntington “ Rusya Batılı ve Doğulu görünür” ; “Türkiye: Doğu Batı hangisi daha iyi?”; “Avustralya milliyetçiliği : Bölünmüş sadakatler” olarak nitelendirir.

Toplumların başına gelenler Toynbee nin dediği gibi ölümsüzlük serabına kapılırlar. Ama her toplum bir gün yenilgiyi tadacaktır. Toynbee ye baktığımızda İngiliz Tarihçi olan Toynbee tarihe bakış açısı kültürler doğrultusunda olduğu için farklı bir tarih felsefecisiydi.

Toynbee hatta 1921 yılında Türk-Yunan savaşını izlemiş Türklerin davasının haklılığı savunan kitabı yüzünden desteklerinden olmuştur.

alierbey | 30/09/2016

Leave a Reply