Bilimsel Devrimlerin Çağı 1400–1700

Bu devir günümüzdeki atılımların yapıldığı ve devamlı adlarını andığımız adamların devri.

Kopernik, Kepler, Galilei, Boyle ve Newton var…

Bilimsel devirlerden önce 8. yy da Abbasi Halifeliği’nin merkezi olan Bağdat’da başlayıp 500 yıl kadar süren batının karanlık devir dediği ama İslamın da altın çağ dediği dönem yaşandı.

Aynı dönemlerde Avrupa bir kaç yüzyıl din dogmalarının kısıtlamalarının üstesinden gelmeye çalışıyordu.

Katolik kilisesinin evrene bakışı Aristoteles’in fikirlerine dayanıyordu. Aristo Dünya bütün gökyüzünün merkezidir demiştir ve bu onlar için bilimsel gerçeklik olmuştur. Hatta bir konu hakkında kilise bir yorum yapacağı zaman bakalım aristo bu konuda neler demiş diye alay konusu olacak derecede kilise Aristo’ya bağlıydı.

Sonra 1530 larda Polonyalı bilim adamı Kopernik karmaşık matematik problemlerini çözerek Güneş merkezli evren modelini tamamladı.Yalnız o bunun aykırı bir düşünçe olduğunun farkındaydı ve ölümünden önce yayılmaması için bekledi.

Ve o çok fazla sayıda destekçi buldu.

Alman olan Kepler onun Danimarkalı akıl hocası Tycho Brahe ile Kopernik’in teorisi refine ettiler. Tycho Brahe ile Kepler Mars’ın yörüngesi hesapladılar ve diğer gezegenlerin yörüngelerinin sonuçlarını çıkardılar.

1610 lara gelindiğinde Galilei Jupiterin 4 uydusunu saptadı. Bu yeni kozmoloji açıklamalarını gücü kesin olmaya başladı.

Galilei bilimsel deneylerin gücünü gösterdi. O etkili bir şekilde zamanı tutabilen sarkacı keşfetti.

İngiliz filozof Bacon onun bilimsel methodlarının uzandığı iki kitap yazdı. Onun fikirleri çercevesinde modern bilimler deneyler, gözlemler, ölçümler ve geliştirmelere dayanıyordu.

Yeni keşifler yoğun ve hızlıydı.

alierbey | 30/09/2016

Leave a Reply