C Programlama Dili – Değişken Atama ve Yazdırma

C programlama dilinde değişkenlere değer atanabilmesi için = işareti atama operatörü olarak kullanılmaktadır. Değişkenlere değerlerini atamak için;

int sayi = 12; 

sayi değişkenin değeri 12 olarak atanmıştır. Birden fazla değişkenin değerini atamak için;

int sayi1, sayi2;

Burada sayi1 ve sayi2 değişkeni aynı satırda tanımlanabilmektedir. Aşağıda değişkenin main fonksiyonu içinde tanımlanması görülmektedir.

#include <stdio.h>
int main(){
    int sayi = 32;
    return 0;
}

Değişkenlerin Yazdırılması

Değişkenlerin ekrana yazdırabilmesi için çevrim belirteci kullanılması gerekmektedir. %d gibi bir gösterime sahip olan bu belirteçlerin kullanımı;

#include <stdio.h>

int main(){
    int sayi = 32;
    printf("%d", sayi);
    return 0;
}

Çıktı :

32

Şimdiye kadar değişken türü olarak, sadece tamsayılar için kullanılan int ifadesine değinilmiştir. %d ifadesi tamsayılar için kullanılan int türündeki değişkenlerin yazdırabilmesi için kullanılan çevrim belirtecidir. Diğer çevrim belirteçlerine değinilmeden önce değişken türlerinden bahsedilmesi gerekmektedir.

alierbey | 30/03/2020