C Programlama Dili – Değişken Tanımlama

Programlar yazılırken işlemler genelde değişkenler üzerinden yapılmaktadır. Değişken; verileri tutan hafızadaki bir yeri işaret eden ifadelerdir.  Değişkenler aracılığı ile verilerin tutulmasını sağlanırken, programın ilerleyen aşamamalarında yapılacak olan değişiklikler kolayca yapılabilmektedir.

C programlama dilinde değişken bildirimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

<degisken_turu> <degisken_ismi>;

Örnek değişken bildirimi;

 int yas;

Yukarıda yas isminde bir değişken bildirimi yapılmıştır. int ifadesi değişken türünü belirtmektedir. Tamsayılar için kullanılan bu değişken türünün yanı sıra, diğer değişken türlerine geçmeden önce değişken isimleri belirlerken uymamız gereken kurallar vardır. Bu kurallar;

Değişken Bildirimi İsmi Belirlerken Uymamız Gereken Kurallar:

1. Değişken isimleri rakamla başlayamaz. Fakat değişken isminin içinde rakamlar kullanılabilir.

int 1sayi;    // yanlış
int sayi1;    // doğru

2. Değişken isimleri içerisinde   ?, !, >, <, =, {, %, ‘, ), #, @, +, -, /, *, & gibi özel karakterler kullanılamaz. Sadece _ işareti kullanılabilir. Birden fazla kelimeden oluşan değişken isimleri için _ işareti tercih edilebilir.

int sayi 1;    // yanlış  
int sayi_1;    // doğru
int sayi?;    // yanlış

3. C dilinde büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Bu yüzden aşağıda yer alan değişken isimleri birbirinden farklıdır.

int sayi;
int SAYI;
int Sayi;   

4. C dilinde program içinde yazılan anahtar kelimeler değişken isimlendirilirken kullanılamaz. Aşağıda anahtar kelimeleri görülmektedir.

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while
alierbey | 30/03/2020