C Programlama Dili – Değişken Türü – char

C programlama dilinde karakterleri göstermek için kullanılmaktadır. Bellekte 1 byte = 8 bitlik alan kaplar. Çevrim belirteci %c ’ dir. Değişken değeri tek tırnak içine yazılır. Kullanım şekli;

#include <stdio.h>

int main(){
  char x = 'a';
  printf("%c", x);
  return 0;
}

Çıktı:

a

Eğer değişken türünü char tanımlanır ve çevrim belirteci tamsayıları göstermek için varolan %d işareti olarak yazılırsa karakterin ASCII tablosundaki değerine ulaşılmaktadır.

#include <stdio.h>

int main(){
  char x = 'a';
  printf("%d", x);
  return 0;
}

Çıktı:

97

ASCII tablosu

Bilgisayarların anlayabileceği dil sadece ve 1 ve 0’ lardan oluşmaktadır. Bu 0 ve 1’lerin yan yana gelmesiyle oluşan farklı kombinasyonların karşılığı olarak karakterler belirlenmiştir. 28 = 256 karakterlik bir alan ayrılmışken, ilk başlarda 1 bitlik bölüm kontrol amaçlı kullanıldığından, standart ASCII tablosu 27 = 128 karakterlik bir tablodan oluşmaktadır. Aşağıda karakterler ve ASCII tablosundaki değerler görülmektedir.

ASCII tablosu ile ilgili görsel sonucu

char değişken türünün kendisinden başka unsigned ve signed türleri vardır ve kapsamı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

alierbey | 30/03/2020