C Programlama Dili – Değişken Türü – double

Aynı float değişken türü gibi ondalık sayıları tutmak için kullanılır. Kapsamı float değişken türünden daha fazladır. 1.7 x 10-308  ile  1.7 x 10308 arasındaki sayılar için kullanılır. Çevrim belirteci float ile aynıdır ve %f ’dir. Kullanım şekli;

#include <stdio.h>

int main(){
    double sayi = 1.21;
    printf("%.2f", sayi);
    return 0;
}

Çıktı :

1.21

Double değişken türü için long ifadesi ile kullanımı mevcuttur. Kapsamı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ondalık sayı gösterimleri

Aşağıda e işareti ile gösterilen ifadelerin ondalık sayı karşılıkları verilmiştir.

2.74e12 = 2.74 x 1012
2.74e-12= 2.74 x 10-12
2.74E12 = 2.74 x 1012

alierbey | 30/03/2020