C Programlama Dili – Değişken Türü – integer

C programlama dilinde 2, 3, 5, -1, -7 gibi tamsayıları göstermek için kullanılmaktadır. int değişken türü 4 byte, 4×8 = 32 bitlik bir alan kaplar. Çevrim belirteci %d‘ dir. Kullanımı şekli;

#include <stdio.h>
 int main(){
  int sayi = 32;
  printf("%d", sayi);
  return 0;
}

Cevap :

32

Char türündeki bir değişken için, çevrim belirteci %d olarak kullanıldığında ASCII tablosundaki sayısal değeri alınırken, integer türündeki bir değişken için, %c çevrim belirteci kullanıldığında ASCII tablosundaki karakter karşılığı alınmaktadır. Aşağıdaki kod bloğunda bunun bir örneğini görmektesiniz.

#include <stdio.h>

int main(){
  int sayi = 97;
  printf("%c", sayi);
  return 0;
}

Çıktı :

a

int değişken türünün short int ve long int olarak iki farklı türü daha vardır. Tamsayı değerler için kullanılan bu değerlerin kapsamları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

alierbey | 30/03/2020