C Programlama Dili – Kaçış Karakterleri

Kaçış karakterleri çıktımızı formatlamıza yarayan karakterlerdir. Örnek olarak çift tırnağı alacak olursak; printf fonksiyonu içinde çift tırnak ile zaten çevrim belirtecinin olduğu bölümü yazmaktayız. tekrar çift tırnak sorun çıkartacak derleyici hata verecektir.

Aşağıdaki tabloda C programlama dilinde kullanılan kaçış karakterlerini yer almaktadır.

Kaçış Karakteri Tanım
\n Yeni satır. İmleci sonraki satır başına konumlandırır.
\t Yatay sekme. İmleci sonraki sekme noktasına kaydırır.
\\ Ters bölü. Dizi içine ters bölü karakterini yerleştirir.
\” Çift tırnak. Dizi içine çift tırnak karakterini yerleştirir.


Soru : Aşağıdaki şekilde çıktı veren programı yazınız?

ali    erbey
usak    üniversitesi

Cevap:

#include <stdio.h>
int main(){
  printf("ali\t erbey\n");
  printf("usak\t universitesi");
  return 0;
}

Soru : Aşağıdaki şekilde çıktı veren programı yazınız?

“usak üniversitesi”

Cevap :

#include <stdio.h>
int main(){
  printf("\"usak universitesi\"");
  return 0;
}

alierbey | 30/03/2020