C Programlama Dili – Operatörler – Bir Artırma ve Azaltma

Aritmetik operatörlere ek olarak bir artırma ve azaltma operatörleri de C programlama dilinde kullanılmaktadır.

Aşağıdaki kod örneğinde tablodaki açıklamalar daha rahat anlaşılmaktadır; (printf fonksiyonlarının yanına yorum satırları ile çıktısı verilmiştir.)

#include <stdio.h>

int main(){
  int a = 2;
  printf("%d\n",a);   // 2
	printf("%d\n",a++);  // 2
	printf("%d\n",a);   // 3
	printf("%d\n",++a);  // 4
	printf("%d\n",a);   // 4 
	return 0;
}
alierbey | 30/03/2020