C Programlama Dili – printf() Fonksiyonu

Bir önceki bölümde ekrana Merhaba Dünya yazdırmak için printf fonksiyonunu görmüş olduk. Eğer birden fazla printf fonksiyonunu kullanırsak;

#include <stdio.h>
int main(){
  printf("ali erbey");
  printf("usak universitesi");
  return 0;
}

Çıktı:

ali erbeyusak universitesi

şeklinde olacaktır. Eğer çıktımızın aşağıdaki gibi olmasını istersek;

ali erbey
usak üniversitesi

Kaçış karakterleri kullanmamız gerekmektedir. Yeni satır ifadesi ekleyen kaçış karakterimiz \n ifadesidir. \n bu karakteri koyduğumuz bölümden itibaren bir sonraki karakter bir alt satırdan başlayacaktır. Aşağıdaki kod bölümünde \n ifadesinin kullanım şeklini görebilirsiniz.

#include <stdio.h>
int main(){
  printf("ali erbey\n");
  printf("usak universitesi");
  return 0;
}

Çıktı :

ali erbey
usak universitesi
alierbey | 30/03/2020