C Programlama Dili – scanf() Fonksiyonu

Klavyeden girilen değerleri değişkene atamak için kullanılan fonksiyondur. Kullanım şekli;

#include <stdio.h>
int main(){
  int sayi;
  scanf("%d", &sayi);
  return 0;
}

Yukarıdaki kod, klavyeden girilen değeri sayi değişkenine atamaktadır. Aşağıda klavyeden girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran kodu görmektesiniz;

#include <stdio.h>

int main(){
  int sayi1,sayi2,toplam;
  scanf("%d", &sayi1);
  scanf("%d", &sayi2);
  toplam = sayi1 + sayi2;
  printf("%d", toplam);
  return 0;
}

Çıktı : (Klavyeden 12 ve 23 sayıları girilmiştir.)

35
alierbey | 30/03/2020