BLOG BLOG

Category: Uncategorized
Learning Rate nedir?

Learning Rate(Öğrenme Oranı) atacağımız adımı sembolize eder. Çok küçük bir sayı atanır (0.0005 gibi). Eğer bu sayı büyük olursa minimuma ulaşamaz. Küçük olursa model yavaş öğrenir.

Stride (Adım Kaydırma) Nedir ?

Resim üzerinde filtremizin dolaşırken kaç piksel kayacağınız belirten değerdir.

Burada gerçekleştirilen stride işlemi her bir adımda 1 piksel şeklindedir. Bu değiştirilebilen bir rakamdır. Bazen stride değerini artırıp azaltabiliriz. Gerçekleştirilen stride değerine göre çıktı boyutu değişecektir. Yukarıdaki örnekte 7×7′ lik bir matriste 3×3′ lük bir filtre ile 1′ er adım kaydırarak yaptığımız işlem sonucu 5×5′ lik bir çıktı elde edilecektir. Adım sayısı değiştiğinde çıktı boyutunu bulabilmek için ;

(N-F)/S + 1

formülünü kullanabiliriz. Burada;

N = Giriş matrisi boyutu
F = Filtre boyutu
S = Adım sayısı (Stride)

Stride 1 için => (7–3)/1 + 1 = 5

Eğer stride değişirse;

Stride 2 için => (7–3)/2 + 1 = 3
Stride 3 için => (7–3)/3 + 1 = 2.33

Görüldüğü üzere stride değeri output’umuzu etkilemektedir.

Pooling Nedir?

Derin öğrenme modellerinde boyut küçültmek için kullanırız. Max Pooling, average pooling gibi yöntemler mevcuttur.

Yukarıdaki örnekte 2×2′ lik filtre ve 2 stride değeri kullanılarak yapılan max pooling işleminde aynı renkte olan bölümlerden en yüksek değer seçilerek yeni 2×2′ lik bir çıktı elde edilmiştir. Böylelikle nihai hedef olan küçültme işlemi gerçekleştirilmiştir.

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere Max Pooling işleminde en büyük değer seçilirken, Average Pooling işleminde ortalama değer alınmaktadır.

Farklı modeller için farklı pooling yöntemleri uygulandığını da belirtmekte fayda vardır. Aşağıda en popüler Deep Learning modellerinde kullanılan pooling yöntemlerini göreceksiniz;

  • LeNET = average pooling
  • AlexNet = max pooling
  • VGGNet = max pooling
Derin Öğrenme Nedir?

Beynin yapısal ve işlevsel özelliklerinden esinlenilerek tasarlanmış, çok katmanlı ağ yapıları olan “yapay sinir ağları” üzerinde çalışan algoritmalar ve modeller kümesidir.

Türkiye’de Bilgisayar Bilimleri ile ilgili konferanslar

Bilgisayar bilimleri ile ilgili hangi konferanslara gidilmeli hangileri önemli gibi sorular kafanızı kurcalıyor olabilir. Bazen konferansı buluyor ve önemli tarihleri kaçırdığımız oluyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak adına sadece bizim alanımızla ilgili konferanslara burada yer vereceğim ve zaman zaman tarihlerini güncelleyeceğim.

Nginx restart için

 

Portları Kontrol Etmek için

hangi portlar dinlemede kontrol etmek için

Go Değişken Türleri ve Alabileceği Değerler

Go için değişken türleri ve alabilecek değerleri aşağıdadır. Aslında dillerin destekleri genelde aynıdır. Burada görebileceğimiz farklılardan ilk dikkatinizi çekmesi gereken şey double değişken tanımla keyword’ü yoktur.

Kaçış (Escape) Karakterleri

Standart olarak programlama yaparken çokça başvurduğumuz karakter Go da bu listede belirtilmiştir.