Dersin Kodu ve İsmi :  2307004102015, E – TİCARET

Dersin Amacı :
Elektronik pazardaki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarını incelemek, internette pazarlama uygulamalarını, pazar türlerini, marka geliştirmeyi, sosyal medyanın etkisini, işletme dinamiklerini, internette pazarlama karmasının oluşturulması ve pazarlama araştırması süreci konusunda bilgilendirerek, bu konuda son yıllarda yapılmış ampirik çalışmaları değerlendirmektir.

Dersin Düzeyi :
Lisans

Dersin Kredisi : 
Kredi : 3, AKTS : 5

Dersin Türü :
3 Teorik

Dersin Veriliş Biçimi :
Yüz Yüze

Eğitim Dili :
Türkçe

Ön Koşul : Yok

Değerlendirme
Vize %40
Final %60 olarak değerlendirilecektir.

Dersin Kaynağı :
Ders Notları