E – TİCARET SİSTEMLERİ

Dersin Kodu ve İsmi :  2307004102015, E – TİCARET
Dersin Düzeyi : Lisans
Dersin Kredisi : Kredi : 3, AKTS : 5
Dersin Türü : 3 Teorik
Dersin Veriliş Biçimi : Yüz Yüze
Eğitim Dili : Türkçe
Ön Koşul : Yok


Katalog Tanıtımı

Elektronik pazardaki yeni işletmecilik anlayış ve uygulamalarını incelemek, internette pazarlama uygulamalarını, pazar türlerini, marka geliştirmeyi, sosyal medyanın etkisini, işletme dinamiklerini, internette pazarlama karmasının oluşturulması ve pazarlama araştırması süreci konusunda bilgilendirerek, bu konuda son yıllarda yapılmış ampirik çalışmaları değerlendirmektir.


Değerlendirme

Arasınav – 35%
Ödevler – 20%
Katılım – 5%
Final – 40%


Ders Kitapları


Yardımcı Ders Kitapları


Ders Konuları


Ders Sunumları