Go – Hello World

Bir programlama dili öğrenmeye karar verdiysek ve ilk adımı atmak istiyorsak, tabii ki yazılımın dünyasının klişeleşmiş bir başlangıç yöntemi olan hello world’ü ekranımıza yazdırmalıyız.

Neden böyle bir başlangıç yöntemi ?

Bu ilk aşamada programlama dilinin ekrana çıktı veren paketini ve başlangıç deyimlerini de öğrenmiş oluyoruz.

Aşağıdaki kodda en basit haliyle Go ile hello world yazdırıyoruz.

Buradan package main ile başlayan satır Go kodu yazdığımızı belirten cümledir.

Her dosyaya package main diye başlıyoruz (buradaki main ifadesi değişebilir bu ileride değineceğimiz bir durumdur. Şimdilik her zaman package main ile başlayınız.)

Arkasından gelen import “fmt” ifadesi ise; ekrana istediğimiz şeyi yazdırabilmemizi sağlayan Go paketidir.

Ve olmazsa olmazımız func main(){} ifadesi ise bizim programımızın başladığı anda bakacağı ilk fonksiyondur. Programımız buradan dallanıp budaklanacaktır.

Sonuç olarakta fmt.Println(“hello world “) methoduna hello world’u göndererek ekranımıza yazdırmayı başarıyoruz.

Test için = https://play.golang.org/p/fsCapYcZQX4

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("hello world")
}
alierbey | 18/07/2017

Leave a Reply