in Golang

Go Json Data Map Çözümleme

JSON‘lar artık çok yaygın olarak kullanılan bir yapı. XML ve benzeri bütün yapıların yerine geçmek üzere. Özellikle de MongoDB gibi döküman tabanlı database’lerinde JSON  formatı yapıları kullanması aynı zamanda artık programlama dillerininde struct yapılarını classlara oranla öncelikli tercih etmeleri bu fitili ateşledi.

İşte elimizde Json bir verimiz var ve biz bunu çözüp değerlerine erişmek istiyoruz diyelim;

package main

import "fmt"
import "encoding/json"func main() {

   a := `{"alierbey":80,"sadık":82}` 

    oku := []byte(a)

    var data map[string]int

    err := json.Unmarshal(oku,&data)

    if err != nil {
      panic(err)
   
	}
	
    fmt.Println(data)
    fmt.Println(data["alierbey"])
   
}

json verimizi map e yüklememiz gerekiyor ve Unmarshal fonksiyonunu kullanmalıyız.

gelen veriyi a diye bir değişkene atadım.

a := `{"alierbey":80,"sadık":82}`

ve ardından byte formatına dönüştürdüm. Bunu dönüştürme amacım Unmarshal fonksiyonun byte istemesi.

oku := []byte(a)

daha sonra data diye bir map oluşturdum.

var data map[string]int

ardından asıl fonksiyona verimizi gönderip data map ine yuklemesini istiyoruz.

err := json.Unmarshal(oku,&data)

ve yüklenmiş mi diye bakıyoruz

fmt.Println(data)

ÇIKTIMIZ;

map[alierbey:80 sadık:82]
80

https://play.golang.org/p/L_Vn11H4Ia


Eğer json dan gelen verimiz int değilse ,

o zaman oluşturdumuz map in interface{} olarak oluşturuyoruz.

https://play.golang.org/p/0CCimT5eq8

package main

import "fmt"
import "encoding/json"func main() {

    a := `{"alierbey":80,"sadık":["43","56"]}` 

    oku := []byte(a)

    var data map[string]interface{}

    err := json.Unmarshal(oku,&data)

    if err != nil {
      panic(err)
   
	}
	
	
    fmt.Println(data)
    fmt.Println(data["sadık"])
   
}

çıktısı ise ;

map[alierbey:80 sadık:[43 56]]
[43 56]

şeklinde olacaktır.

Ve [43 56] dizindeki ilk elemana ulaşmak istersek,

package main

import "fmt"
import "encoding/json"func main() {

    a := `{"alierbey":80.3,"sadık":["43","56"]}` 

    oku := []byte(a)

    var data map[string]interface{}

    err := json.Unmarshal(oku,&data)

    if err != nil {
      panic(err)
   
	}
	
	
    fmt.Println(data)
    fmt.Println(data["sadık"].([]interface{}))
    fmt.Println(data["sadık"].([]interface{})[0])
   
}

sadece gelen değeri interface dizisi olarak betimledik

fmt.Println(data["sadık"].([]interface{})[0])

ve 0 ıncı elemanı istedik ve çıktı ;

map[alierbey:80.3 sadık:[43 56]]
[43 56]
43

şekline dönüştü.

Write a Comment

Comment