in Golang

Go Json Data Struct Çözümleme

Go da sabah akşam haşır neşir olduğunuz struct ları json ile çözümlemeniz gerektiğinde buradaki kodlar yaranıza derman olur.

package main

import "fmt"
import "encoding/json"


type User struct{

   UserName string	  `json:"username"`
   Email   []string  `json:"email"`

}

func main() {

    a := `{"username":"alierbey","email":["a1@gmail.com","a2@gmail.com"]}` 
    b := []byte(a)
    userLoad := User{}
    err := json.Unmarshal(b,&userLoad)

    if err != nil {
      panic(err)
	}

    fmt.Println(userLoad)
    fmt.Println(userLoad.Email[0])
     
}

json verimizi struct a dahil etmek istersek. userLoad diye bir struct oluşturup direk verimizi struct içine yüklüyoruz.

Burada unmarshal in yine byte cinsinden istediğini hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.

son olarak da User struct ındaki elemanımızı okuyoruz ve çıktısı ;

{alierbey [a1@gmail.com a2@gmail.com]}
a1@gmail.com

https://play.golang.org/p/0jl0vHmtCQ

Write a Comment

Comment