in Golang

Go Strings Contains Fonksiyonu

package main

import "fmt"
import "strings"

func main() {

	k := strings.Contains("alierbey", "bey")
        fmt.Println(k)
        
	a := strings.Contains("alierbey", "usak")
	fmt.Println(a)
  

}

Şimdi contains fonksiyonu, elimizdeki bir string, aradığımız bir string i içeriyor mu içermiyor mu bunu boolean olarak döner. Yukardaki kod da string imizi alierbey ve bu string sizde görüyorsunuz ki “bey” string ini içerdiği için k bize true olarak döner.

Ama usak ifadesini içermediği için false olarak döner.

true
false

bu kodun çıktısı da aynen bu şekildedir.

Aşağıdaki linkten çalıştırabilirsiniz.

https://play.golang.org/p/8Pci5wB_z4

 

Write a Comment

Comment