in Golang

Go Strings Count Fonksiyonu

package main

import "fmt"
import "strings"

func main() {

	k := strings.Count("alierbey", "a")
        fmt.Println(k)
        
	a := strings.Count("alierbey", "e")
	fmt.Println(a)
  

}

Strings Count fonksiyonu aradığımız karakterin kaç tane olduğunu döner. Yukarıda alierbey string inin içinde a karakteri arıyoruz ve bize 1 tane olduğu için 1 dönüyor,  e karakterini aradığımızda 2 tane olduğunu dönüyor.

1
2

https://play.golang.org/p/qaPD84jYMS

Write a Comment

Comment