Go Strings Count Fonksiyonu

Strings Count fonksiyonu aradığımız karakterin kaç tane olduğunu döner. Yukarıda alierbey string inin içinde a karakteri arıyoruz ve bize 1 tane olduğu için 1 dönüyor,  e karakterini aradığımızda 2 tane olduğunu dönüyor.

https://play.golang.org/p/qaPD84jYMS

alierbey | 17/11/2017

Leave a Reply