in Golang

Go Strings HasPrefix Fonksiyonu

package main

import "fmt"
import "strings"

func main() {
	
	k := strings.HasPrefix("alierbey", "ali")
        fmt.Println(k)
        
	a := strings.HasPrefix("alierbey", "bey")
	fmt.Println(a)

}

Biliyorsunu ki prefix ön ek demek. HasPrefix fonksiyonu da bizim string imiz belirttiğimiz karakterlerle başlıyor mu ona bakıyor.

Bu kodda alierbey’i ilk kontrol ettiğimizde ali karakteri ile başladığı için true dönecek

Sonraki kodda bey ile başlamadığı için false dönecektir.

true
false

https://play.golang.org/p/YIUOVnxuTA

Write a Comment

Comment