in Golang

Go Strings Index Fonksiyonu

package main

import "fmt"
import "strings"

func main() {

	
	k := strings.Index("alierbey", "e")
        fmt.Println(k)
        
	a := strings.Index("alierbey", "a")
	fmt.Println(a)
  

}

Index fonksiyonu aradığımız karakterin index numarasını verir. Bu kodun çıktısını ilk önce yazayım ;

3
0

Gördüğünüz gibi e karakterinin index numarası 3 ve a karakterinin index numarası 0 dır. Programlama da her zaman index ler 0 dan başlar. Bu dizilerde böyledir.

0   1    2     3       4     5     6     7

a   l     i     e       r      b      e      y

 

https://play.golang.org/p/oibh5k2KtZ

Write a Comment

Comment