in Golang, Yazılım

Golang – Değişkenler

Go Programlama dilinde değişkenleri 3 farklı şekilde tanımlayabiliyoruz. Aşağıdaki üç tanımlama şeklide geçerlidir.

Go dynamic typing dediğimiz. Değişkenin türünü kendi belirleyen yapıya sahiptir.

var a int = 12

var a = 12

a := 12

Değişkenleri bu şekilde tanımlayabildiğimiz gibi, değişken türleri de şunlardır;

uint8    the set of all unsigned 8-bit integers (0 to 255)
uint16   the set of all unsigned 16-bit integers (0 to 65535)
uint32   the set of all unsigned 32-bit integers (0 to 4294967295)
uint64   the set of all unsigned 64-bit integers (0 to 18446744073709551615)

int8    the set of all signed 8-bit integers (-128 to 127)
int16    the set of all signed 16-bit integers (-32768 to 32767)
int32    the set of all signed 32-bit integers (-2147483648 to 2147483647)
int64    the set of all signed 64-bit integers (-9223372036854775808 to 9223372036854775807)

float32   the set of all IEEE-754 32-bit floating-point numbers
float64   the set of all IEEE-754 64-bit floating-point numbers

complex64  the set of all complex numbers with float32 real and imaginary parts
complex128 the set of all complex numbers with float64 real and imaginary parts

byte    alias for uint8
rune    alias for int32

Tanımlarken ise

a  := “ali erbey”
b  := 12
c  := 12.0
d := true

a değişken string bir değer.
b değişkeni integer bir değer.
c değişkeni float bir değer.
d değişkeni boolean bir değer.

package main

import "fmt"

func main() {

  var a string = "ali erbey"
  fmt.Println(a)

  var b, c int = 12, 23
  fmt.Println(b, c)
 
  var d = true
  fmt.Println(d)

  var e bool
  fmt.Println(e)

  var f int
  fmt.Println(f)

  k := "short"
  fmt.Println(k)
}

Çıktısı ise;

ali erbey
12 23
true
false
0
short

Write a Comment

Comment