Golang – Değişkenler

Go Programlama dilinde değişkenleri 3 farklı şekilde tanımlayabiliyoruz. Aşağıdaki üç tanımlama şeklide geçerlidir.

Go dynamic typing dediğimiz. Değişkenin türünü kendi belirleyen yapıya sahiptir.

Değişkenleri bu şekilde tanımlayabildiğimiz gibi, değişken türleri de şunlardır;

Tanımlarken ise

a  := “ali erbey”
b  := 12
c  := 12.0
d := true

a değişken string bir değer.
b değişkeni integer bir değer.
c değişkeni float bir değer.
d değişkeni boolean bir değer.

Çıktısı ise;

alierbey | 08/01/2017

Leave a Reply