Golang dosya bilgileri

Sadece kod vereceğim. Kod içinde her methodun üstünde comment satırlarını ekledim, oradan bakabilirsiniz. Buradaki ana method os packeti içinde Stat() dır.    

package main

import (
	"fmt"
	"os"
	"path/filepath"
)

func main() {
	openLogFile()
}

func openLogFile() {
	k, err := os.Stat(GetAppPath() + "/log.txt")
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {
		// Directory olup olmadığını veriyor
		fmt.Println(k.IsDir())
		// Yazma okuma izinlerini verir
		fmt.Println(k.Mode())
		// oluşturulma - Değiştirilme zamanını veriyor
		fmt.Println(k.ModTime())
		// Dosya, dizin ismini verir
		fmt.Println(k.Name())
		// Boyutunu byte cinsinden verir  Dönen değer int64
		fmt.Println(k.Size())
		// Sisteme bağlı çıkış bilgilerini döndürür
		fmt.Println(k.Sys())
	}
}


// Programı çalıştırğımız dizinin yolunu(Path) verir
func GetAppPath() string {
	dir, err := filepath.Abs(filepath.Dir(os.Args[0]))
	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	}
	return dir
}

Çıktısı da bu şekilde;

alierbey | 19/06/2018

Leave a Reply