Golang Post Gönderme url-encoded

Programlama ile uğraşırken yolunuz illaki birgün api‘lar ile çakışacaktır. Hele bunlardan REST ile içli dışlı olacaksanız aşağıdaki kod tam size göre.

Lazım olacak dursun buralarda bi yerlerde.

apiUrl := "https://localhost:9090"
resource := "/api/auth"
data := url.Values{}
data.Set("userName", "alierbey")
data.Add("password", "123456")

u, _ := url.ParseRequestURI(apiUrl)
u.Path = resource
urlStr := u.String() // "https://localhost:9090/api/auth"


client := &http.Client{}
r, _ := http.NewRequest("POST", urlStr, strings.NewReader(data.Encode())) 
r.Header.Add("Authorization", "")
r.Header.Add("Content-Type", "application/json")
r.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
r.Header.Add("Content-Length", strconv.Itoa(len(data.Encode())))

resp, _ := client.Do(r)
fmt.Println(resp.Status)
alierbey | 19/02/2018

Leave a Reply