MongoDb’nin Genel Komutları

show dbs

mongo db içindeki tüm veritabanlarını listeler

use deneme

deneme adlı db’yi kullanacağımızı söyler yoksa böyle db yaratır

show collections

deneme veritabanındaki tüm collectionları listeler

db.createCollection(“personel”)

personel isimli collection oluşturur

db.personel.drop()

personel collectionunun siler

db.personel.insert({ “name” : ”ali” , “lastname” : “erbey” })

ali isimli personeli kayıt eder

db.personel.find()

personelleri listeler

db.personel.find().pretty()

daha düzgün listeler

db.personel.insert({“name”:“Ali”,“lastname”:“Erbey”,“email”:“alierbey@gmail.com”,“KimlikNo”:“4245345”,adresler:[{il:“istanbul”,ilce:“Üsküdar”},{il:“Uşak”,ilce:“Merkez”}]})

alt kategoriler içerebilir

alierbey | 30/09/2016

Leave a Reply