Notlar

Homo Sapiens’in bir kolu olan Neandertaller 3500 yıl önce tükendi.

Konya Çatalhöyük 800o yıl önce…

MÖ 5000 yıl önce Ur Mezopotamya şehri

MÖ 2500 Pers İmparatorluğu

MÖ 2500 Sümer kent devletleri Lagaş kbunlardan biridir. Fırat ve Dicle nehirlerinin olduğu yerde Sümerlilerin ve Babillilerin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Sümerler 4000 ile 2000 yılları arasında var olmuştur. Babiller ise 1894 yılında kurulmuştur.

İlk not alma sistemleri kemik üzerine çentik atma ya da iplere düğüm atma şeklinde geliştirilmiştir. İp sistemini İnka lar geliştirmiştir.

Alfabenin kökeni araştırılabilir.

Latince yazılara bakıldığında ilk örnekleri MÖ 7 yy da görülmektedir.

Gelelim Kenan Ülkesine;

  • MÖ 1250 Musa
  • MÖ 2500 de Bereketli Hilal’de sami gruptan birisiydi.
  • MÖ 1600 de Kenan’da kuraklık oldu ve Yakup yiyecek için İsraillileri Mısır’a götürdü. MÖ 13 yy’da Firavun II. Ramses İsrailoğullarını köle olarak çalışmaya zorladı.
  • MÖ 1800 de İbrahim Peygamber ailesi ile birlikte Kenan’a yerleşmiş.
  • isra-El (Tanrıyla Kudret)

Homeros’un yaşadığı dönem MÖ 776.

 — — — —

Engizisyon (Katolik kilisesine bağlıdır) mahkemeleri 1686’da köle ticaretini lanetlemiştir. Ancak köleliğin kendisini değil ticaretini lanetlemiştir.

O dönemlerde zencilere hayvanlardan pek az daha iyi olan aşağı bir insan tipi olarak bakılıyordu. Hatta o yüzden onlara Pido, Jumper gibi hayvan isimleri veriyorlardı.

1792 yılında Danimarka köleliği yasadışı sayan ilk Avrupalı ulus oldu.

1824’de Britanya da köleliğin cezası idamdı.

1870 de ise Küba’ya çıkan gemi son gemiydi.

 — — — —

John F. Kennedy 1961–1963 yılları arasında görevde kalıp suikast sonucu öldürülmüştür. Önem arz etmesinin nedenlerinden biri Amerika’nın en genç başkanı seçilmesiydi.

Kişilere baktığımızda;

Stalin 1922–1953 yılları arasında görevde kalırken aynı yıl İtalya Mussolini göreve gelmiştir.O da 1922–1943 yılları arasında görevde kalmıştır.

Adolf Hitler ise 1934 de seçilmiş 1945 de intihar ederek hayatına son vermiştir.

alierbey | 30/09/2016

Leave a Reply