Pooling Nedir?

Derin öğrenme modellerinde boyut küçültmek için kullanırız. Max Pooling, average pooling gibi yöntemler mevcuttur.

Yukarıdaki örnekte 2×2′ lik filtre ve 2 stride değeri kullanılarak yapılan max pooling işleminde aynı renkte olan bölümlerden en yüksek değer seçilerek yeni 2×2′ lik bir çıktı elde edilmiştir. Böylelikle nihai hedef olan küçültme işlemi gerçekleştirilmiştir.

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere Max Pooling işleminde en büyük değer seçilirken, Average Pooling işleminde ortalama değer alınmaktadır.

Farklı modeller için farklı pooling yöntemleri uygulandığını da belirtmekte fayda vardır. Aşağıda en popüler Deep Learning modellerinde kullanılan pooling yöntemlerini göreceksiniz;

  • LeNET = average pooling
  • AlexNet = max pooling
  • VGGNet = max pooling
alierbey | 09/01/2020