BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II

Dersin Kodu ve İsmi : 2305004062014 Bilgisayar Programlama II
Dersin Düzeyi :
Lisans
Dersin Kredisi :
Kredi = 4 , AKTS = 6
Dersin Türü :
2 Teorik + 2 Uygulama
Dersin Veriliş Biçimi :
Yüz Yüze
Eğitim Dili :
Türkçe
Ön Koşul :
Yok


Katalog Tanıtımı

Üst düzey dillerin karşılaştırılması. Nesneye yönelik, nesne tabanlı diller. Algoritma hazırlama. Veri tipleri. Kontrol yapıları. Diziler. Karmaşık verilerin temsil edilmesi. Yordamlar. İşaretçiler ve kullanımları. Dosya yapıları. Arayüz hazırlama. Uygulamalar için güncel programlama dillerinden birinin verilmesi.


Değerlendirme

Arasınav – 35%
Ödevler – 20%
Katılım – 5%
Final – 40%


Ders Kitapları

(1) C# How to Program (4th Edition), Harvey M. Deitel, Paul J. Dietel, Jeffrey A. Listfield, Tem R. Nieto, Cheryl H. Yaeger, Marina Zlatkina, Pearson Education, 2001.
(2) Programming .NET Windows Applications, Jesse Liberty, Dan Hurwitz, O’Reilly, 2003.


Yardımcı Ders Kitapları

(1) C# Essentials, Ben Albahari, Peter Drayton, Brad Merrill, O’Reilly, 2001. 
(2) Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly, 2002.
(3) Developing Applications with Visual Studio .NET, Richard Grimes, Addison-Wesley Professional, 2002.


Ders Konuları

(1) Giriş
(2) Değişkenler
(3) Kontrol yapıları
(4) Metotlar
(5) Diziler
(6) Nesneler
(7) Dosyalar ve akış kaynakları
(8) Grafik arayüz


Ders sunumları

Hafta 1 : Dersin İçeriği – Hello World
Hafta 2 : Values – Variables – Constant
Hafta 3 : For
Hafta 4 : If /Else – Switch
Hafta 5 : Arrays – Slices
Hafta 6 : Maps – Range
Hafta 7 : String Functions ( Join – Repeat – ToUpper/ToLower – HasSuffix / HasPrefix – Index – Replace – Count – Contain – Split
Hafta 8 : Vize Sınav
Hafta 9 : Functions – Multiple Return Values
Hafta 10 : Variadic Function
Hafta 11 : Pointer
Hafta 12 :  Programlama Alıştırmaları
Hafta 13 :  Programlama Alıştırmaları
Hafta 14 : Final Haftası