Dersin Kodu ve İsmi : 0604001082013, RADYO TV TEMEL TEKNOLOJİLERİ

Dersin Amacı : Bu dersin amacı radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan temel teknolojileri öğretmektir.

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Kredisi : Kredisi : 3 , AKTS :6

Dersin Türü : 3 Teorik

Dersin Veriliş Biçimi : Yüz Yüze

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Ders Konuları :
Hafta 1 : Görsel ve İşitsel İletişim Teknolojilerine Giriş
Hafta 2 : Sesle İlgili Temel Kavramlar
Hafta 3 : Dijital ve Analog Teknolojiler
Hafta 4 : Analog ve Sayısal Ses ve Görüntü Teknolojileri
Hafta 5 : Ses ve Görüntünün Dönüşümü
Hafta 6 : Radyo Yayıncılığının Temelleri
Hafta 7 : Vize Sınav
Hafta 8 : Elektromanyetik Spektrum, Kodlama ve Kodaçımı
Hafta 9 : Dijital Radyo Yayıncılığı
Hafta 10 : Hareketli Görüntünün Oluşumu
Hafta 11 : Televizyonun Çalışma Prensipleri
Hafta 12 : Televizyon Yayıncılığı Türleri
Hafta 13 :  İzleyici Ölçüm Metodları ve Araştırma Yöntemleri
Hafta 14 : Final Haftası

Değerlendirme
Vize %40
Final %60 olarak değerlendirilecektir.

Dersin Kaynağı :