Stride (Adım Kaydırma) Nedir ?

Resim üzerinde filtremizin dolaşırken kaç piksel kayacağınız belirten değerdir.

Burada gerçekleştirilen stride işlemi her bir adımda 1 piksel şeklindedir. Bu değiştirilebilen bir rakamdır. Bazen stride değerini artırıp azaltabiliriz.

Gerçekleştirilen stride değerine göre çıktı boyutu değişecektir. Yukarıdaki örnekte 7×7′ lik bir matriste 3×3′ lük bir filtre ile 1′ er adım kaydırarak yaptığımız işlem sonucu 5×5′ lik bir çıktı elde edilecektir. Adım sayısı değiştiğinde çıktı boyutunu bulabilmek için ;

(N-F)/S + 1

formülünü kullanabiliriz. Burada;

N = Giriş matrisi boyutu
F = Filtre boyutu
S = Adım sayısı (Stride)

Stride 1 için => (7–3)/1 + 1 = 5

Eğer stride değişirse;

Stride 2 için => (7–3)/2 + 1 = 3
Stride 3 için => (7–3)/3 + 1 = 2.33

Görüldüğü üzere stride değeri output’umuzu etkilemektedir.

alierbey | 09/01/2020