in Swift4

Swift4 Değişkenler

Bir programlama diline başlarken ilk önce değişkenler nasıl tanımlanıyormuş ona dalarım. Burada swift’de değişkenler nasıl tanımlanıyormuş bulabileceksiniz.

var a = "alierbey"
var b = 10
var c = 3.6
var d = true

şeklinde tanımlayabilirken tipini önceden belirttiğimiz şeklide

var a : String = "ali erbey"
var b : Int = 10
var c : Double = 3.6
var d : Boolean = true

Write a Comment

Comment