in Swift4

Swift4 Klavye Gizleme

UITextView ‘e tıkladığımızda aşağıdan keyboard çıkar ve tekrar gitmesi için debeleniriz. Bu durumda aşağıdaki kodu eklememiz gerekmektedir.

// keyboard gizlemek için
  func hideKeyboardWhenTappedAround() {
    let tap: UITapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(dismissKeyboard))
    tap.cancelsTouchesInView = false
    view.addGestureRecognizer(tap)
  }
  
  @objc func dismissKeyboard() {
    view.endEditing(true)
  }

view did load içine de

override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    self.hideKeyboardWhenTappedAround()
}
self.hideKeyboardWhenTappedAround()

diyoruz…

Write a Comment

Comment