App delegate içine

didFinishLaunchingWithOptions fonksiyonu içine

kodunu iliştiriyorsunuz.