Tag: app delegate

Swift4 Navigation Bar rengini değiştirme

App delegate içine didFinishLaunchingWithOptions fonksiyonu içine

kodunu iliştiriyorsunuz.