Go Strings Split Fonksiyonu

Go da elimizdeki bir text i ayırmak split etmek istiyorsak öncelikle import “strings ” diyerek o library i projemize dahil ediyoruz. daha sonra text imiz hangi karakterlerden ayıracaksak onu…