BLOG BLOG

Tag: suffix
Go Strings HasSuffix Fonksiyonu
package main

import "fmt"
import "strings"

func main() {

	k := strings.HasSuffix("alierbey", "bey")
        fmt.Println(k)
        
	a := strings.HasSuffix("alierbey", "er")
	fmt.Println(a)
}

Suffix son ek demek ve bu fonksiyonumuzda string in sonunu bizim verdiğimiz string ile karşılaştırır ve true ya da false olarak döner.

Bu kod da ilk karşılaştırmada string bey ile bittiği için true dönecek ve ikinci kod da er ile bitmediği için false dönecektir.

true
false

https://play.golang.org/p/jVtk-5k8oL