Swift4 Navigation Bar rengini değiştirme

App delegate içine

didFinishLaunchingWithOptions fonksiyonu içine

 UINavigationBar.appearance().tintColor = UIColor.white
        UINavigationBar.appearance().barTintColor = UIColor(red: 0.0, green: 155.0/255.0, blue: 1.0, alpha: 1.0)
        UINavigationBar.appearance().titleTextAttributes = [NSAttributedStringKey.foregroundColor : UIColor.white]

kodunu iliştiriyorsunuz.