Tarih notları

Urartular MÖ 900 de kurulmuş olup MÖ 590 da Medes lerle kapıştığında yıkırır. Bölge olarak Van bölgesine denk gelmektedir. Daha sonra bir kaç yy İskenderin egemenliğinde olan bölgede daha sonra Ermeni Krallığı kurulur. Sene MÖ 190. Ermeni krallığı 387 ye kadar devam eder sonra da Pers ve Roma İmpatorluğu egemenliği altında 450 lere kadar sürer.

Ermeni krallığının başkenti şu anda ki Diyarbakır Silvandır.

Romalılar MS 100 de Karadeniz kıyılarını ele geçirdi. Buralarda İskitler yaşıyordu.

Bu dönemlerde Slavlardan öncesi içinde kölelikten bahsedilir. Hatta ölen soylular ile onların karıları veya kölelerinde yakıldığı söylenmektedir.

MS 800 ile 1500 arasında Avrupa’da daha çok feodalizm görüldüğü için kölelikten fazla bahsedemeyiz.

MS 6. yy da Türk asıllı Avar, Hazer, Bulgar devletleri vardı. Avar Hanlığı 9. yy da sona erdi.

O dönemlerde Bulgarların bir grubu Tuna’nın aşağısına inip Slavlarla karıştı öteki kolu ise Volga’ya indi ve Volga Bulgar devletini kurdu.

Yine aynı dönemlerde 8. ve 11. yy arasında Vikingler sahnedeydi.

Normanlar dediğimiz kavim aslında İskandinavdan gelen Vikinlerdi. Ama bunlar burada Frenklerle karışarak yeni bir ırk ortaya çıktı. MS 912 yılları.

Normanlar hala Fransa’nın Normandiya bölgesinde yaşarlar.

Burada İskandinavya dediğimi bölge Kuzey ülkeleri ve bu ülkelere baktığımızda dikkatimizi çeken şey Norveç’in petrol ihraç etmesi balıkçı olması nedeniyle AB ye girmemiş olması.

alierbey | 30/09/2016

Leave a Reply