Veri Artırma(data augmentation)

Bizim modelimizin iyi bir şekilde öğrenebilmesi için yeterli verimizin olması gerekmektedir. Yeteri kadar verimiz yoksa veri artırma yöntemlerine başvurabiliriz.

Elimizde tek bir kedi resmi olsun bu resmi farklı rotate işlemleri kullanarak modelimize sunabilir. Böylelikle modelimiz daha iyi öğrenecek ve farklı kedi resimlerini tanıyabilecektir.

alierbey | 31/07/2019

Leave a Reply